Vítáme Vás

Vážení sportovní přátelé,

vítejte v Akademii cvičitelů a instruktorů (ACI) založenou Českou asociací Sport pro všechny (ČASPV) s úmyslem zkvalitnit systém školení a vzdělávání tělovýchovných cvičitelů a instruktorů. Školicí programy jednotlivých kurzů jsou pořádány pod garancí Metodické rady ČASPV ve spolupráci s komisí školení. Obsah jednotlivých kurzů je koncipován v souladu s nejnovějšími poznatky jednotlivých specializací a dle mezinárodních zásad bezpečnosti cvičení. Lektorský sbor je složen z odborníků s vysokými teoretickými vědomostmi a praktickými zkušenostmi.

AKREDITACE

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) udělilo ČASPV akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.
ČASPV a její vzdělávací zařízení ACI dále obdrželo pověření k vydávání „Osvědčení o odborné způsobilosti“ pronásledující kvalifikace:

  •  Instruktor aerobiku
  •  Instruktor Indoor cycling

Další odbornosti najdete na stránkách CASPV - ACI - akademie.

Informaci vzdělávacích akcích označených kroužkem najdete na adrese www.caspv.cz.

METODY

Výuka – teoretické přednášky a praktické lekce probíhají ve skupinách s omezeným počtem účastníků, což umožňuje potřebnou koncentraci a individuální práci lektora. Potřebná přístrojová technika (audio, video, dataprojektory, vizualizéry, zpětné projektory, speciální měřící a výpočetní technika atd.) zajišťuje maximální efektivnost výuky.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Lektoři jsou zkušení, převážně vysokoškolsky vzdělaní odborníci, mající přístup k nejnovějším informacím v příslušné specializaci.

CERTIFIKACE

Na základě akreditace MŠMT ČR obdrží absolventi rekvalifikačních kurzů příslušné „OSVĚDČEČNÍ o odborné způsobilosti“ na jehož podkladě si mohou zažádat o Živnostenské oprávnění. U kvalifikačních kurzů obdrží DIPLOM, vše s celostátní platností.

UČEBNÍ TEXTY

Každý účastník školení získá studijní podkladové materiály k výuce, vhodné i k pozdějšímu osvěžení nabytých vědomostí.

ACI ČASPV dále pořádá Specializované kurzy a semináře.