Vítáme Vás

Vážení sportovní přátelé,

vítejte v Akademii cvičitelů a instruktorů (ACI) založenou Českou asociací Sport pro všechny (ČASPV) s úmyslem zkvalitnit systém školení a vzdělávání tělovýchovných cvičitelů a instruktorů. Školicí programy jednotlivých kurzů jsou pořádány pod garancí Metodické rady ČASPV ve spolupráci s komisí školení. Obsah jednotlivých kurzů je koncipován v souladu s nejnovějšími poznatky jednotlivých specializací a dle mezinárodních zásad bezpečnosti cvičení. Lektorský sbor je složen z odborníků s vysokými teoretickými vědomostmi a praktickými zkušenostmi.

Upozornění

ACI ČASPV Hostýnská ukončila s koncem roku 2017 pořádání kurzů v oboru aerobik, fitness a cycling. Semináře pro prodloužení licence bude pořádat Lucie Šenková, 733 533 500, lucie.senkova@im-fit.cz, http://www.imfit.cz/seminare/