Vítáme Vás

Vážení sportovní přátelé,

vítejte v Akademii cvičitelů a instruktorů (ACI) založenou Českou asociací Sport pro všechny (ČASPV) s úmyslem zkvalitnit systém školení a vzdělávání tělovýchovných cvičitelů a instruktorů. Školicí programy jednotlivých kurzů jsou pořádány pod garancí Metodické rady ČASPV ve spolupráci s komisí školení. Obsah jednotlivých kurzů je koncipován v souladu s nejnovějšími poznatky jednotlivých specializací a dle mezinárodních zásad bezpečnosti cvičení. Lektorský sbor je složen z odborníků s vysokými teoretickými vědomostmi a praktickými zkušenostmi.

Upozornění

Detašované pracoviště ACI, Hostýnská, Praha 10 bylo z organizačních důvodů zrušeno k datu 31. 12. 2017. Další informace naleznete na odkazu:

http://www.caspv.cz/cz/aci-vzdelavaci-akademie/